Close
back to top

Kievit Ondersteuning

Binnen Kievit Ondersteuning wordt coaching op maat aangeboden. O.b.v. een intake wordt de hulpvraag in kaart gebracht. Bij een klik wordt in overleg een plan van aanpak opgesteld met leerdoelen en tussentijdse evaluatiemomenten. Al jaren organiseren wij activiteiten die erop gericht zijn de participatie te bevorderen. In opdracht of in eigen regie wordt er met partners de samenwerking gezocht om samen tot momenten te komen die er toe doen. Binnen de dienst Re-integratie worden als onderaannemer voor het UWV of i.o.v. gemeenten trajecten aangeboden voor mensen in een uitkeringssituatie. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte wordt individueel of groepsgewijs hulp geboden.

Omdat Basisschool De Kievit de basis is geweest van de organisatie, is daarom de keuze gevallen op de veelzijdige Kievit. Dit is in een paar strakke en kleurrijke lijnen opgezet.

Klant:

Kievit Ondersteuning

Product:

Visuele identiteit

Branche:

Coaching, participatie en reïntegratie